Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICOR"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Czerniakowska 131 (00-720 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 627-11-01

Jednostki - NZOZ "MEDICOR"

 • NZOZ "MEDICOR" System Opieki Medycznej Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Łazienkowska 14 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  • poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia promocji zdrowia w zakresie działalności zakładu
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna (konsultacja)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia urologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pracownia diagnostyki obrazowej (RTG ogólne)
   Warszawa, Łazienkowska 14     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • NZOZ "MEDICOR" System Opieki Medycznej Pomoc Doraźna

  Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8A (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 627-95-11
  Email: info@medicor.com.pl
  Witryna: www.medicor.com.pl
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8A      Telefon: 22 627-95-11  
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R" specjalistyczny
   Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8A      Telefon: 22 627-95-11  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy-przewozowy
   Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8A      Telefon: 22 627-95-11  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe
 • Filia 1 NZOZ "MEDICOR" System Opieki Medycznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, Kopijników 13 (mazowieckie / powiat Białołęka)
  • poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Kopijników 13     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia diagnostyki obrazowej (RTG stomatologiczne)
   Warszawa, Kopijników 13     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet zabiegowy pielęgniarski
   Warszawa, Kopijników 13     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
 • NZOZ "MEDICOR" System Opieki Medycznej Przychodnia

  Warszawa, ul. Czerniakowska 131 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 841-05-11
  Email: info@medicor.com.pl
  Witryna: www.medicor.com.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ginekologiczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna (konsultacje)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt szczepień
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 22 841-05-11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Warszawa, ul. Czerniakowska 131      Telefon: 228410511  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • NZOZ "MEDICOR" System Opieki Medycznej Przychodnia

  Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 627-11-00
  Email: info@medicor.com.pl
  Witryna: www.medicor.com.pl
  • Poradnia stomatologii zachowawczej
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje )
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacja )
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy z uwzględnieniem szczepień
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Szczepienia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Warszawa, ul. Czerniakowska 106/124      Telefon: 22 627-11-00  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • NZOZ "MEDICOR" System Opieki Medycznej

  Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 22 579-23-20
  Email: info@medicor.com.pl
  Witryna: www.medicor.com.pl
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Warszawa, ul. Wawelska 52/54      Telefon: 22 579-23-20  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Wawelska 52/54      Telefon: 22 579-23-20  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Wawelska 52/54      Telefon: 22 579-23-20  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet lekarza POZ
   Warszawa, ul. Wawelska 52/54      Telefon: 22 579-23-20  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, ul. Wawelska 52/54      Telefon: 22 579-23-20  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka