Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas

Działalność lecznicza
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

adres: Zamoyskiego 77 (23-300 Janów Lubelski)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Janów Lubelski miasto
tel.: 015 8721574

Jednostki - Centrum Pielęgniarstwa...

 • Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego przy Stacji Opieki Caritas

  Janów Lubelski, Zamoyskiego 77 (lubelskie / powiat Janów Lubelski miasto)
  Telefon: 015 872-15-74
  Email: soc.janow@sandomierz.caritas.pl
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej
   Janów Lubelski, Zamoyskiego 77     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Długoterminowa opieka pielęgniarska
   Janów Lubelski, Zamoyskiego 77     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
   Janów Lubelski, Zamoyskiego 77     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
    Janów Lubelski, Zamoyskiego 77     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna