Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Zamoyskiego 149 (23-300 Janów Lubelski)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Janów Lubelski miasto
tel.: 15 8724600

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • Szpital Rejonowy

  Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149 (lubelskie / powiat Janów Lubelski miasto)
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 638  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział dziecięcy
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 618  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Blok operacyjny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 364  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka szpitalna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 365  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 391  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG i EEG
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 389  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 387  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół wyjazdowy podstawowy
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy specjalistyczny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział intensywnej terapii i anestezjologii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 656  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział ginekologiczno- położniczo- noworodkowy
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 622  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział psychiatryczny z pododdziałem uzależnień
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 366  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział urazowo-ortopedyczny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 648  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacyjny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział wewnętrzny z pododdziałami neurologii i pulmonologii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 630  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział gastrologiczny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 340  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 360  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bronchoskopii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 332  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralna sterylizatornia
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 657  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 374  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 668  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 387  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział intensywnej opieki medycznej i anestezjologii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział noworodkowy
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział opieki długoterminowej
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział położniczo- ginekologiczny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział urazowo- ortopedyczny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział wewnętrzny I
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział wewnętrzny II
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Ośrodek dializ
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Dział fizykoterapii z sekcją rehabilitacji osób niepełnosprawnych
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dziecięca
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia internistyczna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia logopedyczna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia ortopedii dziecięcej
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychiatryczna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia gastrofiberoskopii
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
  • Oddział chorób płuc
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
  • Oddział wewnętrzny II profil nefrologiczny i pulmonologiczny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia patologii ciaży
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
  • Poradnia preluksacyjna
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział gruźlicy i chorób płuc
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział intensywnej opieki medycznej i anestezjologii
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział noworodkowy
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział opieki długoterminowej
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Oddział położniczo- ginekologiczny
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział urazowo- ortopedyczny
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział wewnętrzny I
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział wewnętrzny II
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Ośrodek dializ
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Dział fizykoterapii z sekcją rehabilitacji osób niepełnosprawnych
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia chorób płuc dla dzieci
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dziecięca
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologiczna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia internistyczna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia leczenia bólu
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia logopedyczna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia nefrologiczna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia ortopedii dziecięcej
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia psychiatryczna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia gastrofiberoskopii
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   • Oddział chorób płuc
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Oddział dla przewlekle chorych
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Oddział wewnętrzny II profil nefrologiczny i pulmonologiczny
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia patologii ciaży
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
   • Poradnia preluksacyjna
    Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

  Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149 (lubelskie / powiat Janów Lubelski miasto)
  Telefon: 015 872-46-11w 659
  Email: sekretariat@szpitaljanowlubelski.pl
  Witryna: www.szpitaljanowlubelski.pl
  • Izba przyjęć
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Ambulatorium ogólne
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Janów Lubelski, J. Zamoyskiego 149      Telefon: 158724611 wew 661  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa