Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej - Baza Zabiegowa

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Marii Rodziewiczówny 1 (78-100 Kołobrzeg)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Kołobrzeg
tel.: 94/35-534-34

Jednostki - Centrum Rehabilitacji i Odnowy...

 • Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

  Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1 (zachodniopomorskie / powiat Kołobrzeg)
  Telefon: 94/35-534-34
  Email: criob@op.pl
  • Poradnia internistyczna
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia balneologiczna
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia reumatologiczna
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział fizykoterapii
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu klasycznego
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział ciepłolecznictwa
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Inhalatorium
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział fizjoterapii
   Kołobrzeg, Marii Rodziewiczówny 1      Telefon: 94/35-534-34  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna