CENTRUM SZPITALNE JASŁO

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Lwowska 22 (38-200 Jasło)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Jasło
tel.: 13 44 37 503

Jednostki - CENTRUM SZPITALNE JASŁO

 • Szpital Specjalistyczny w Jaśle

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  Telefon: 13 44 62 041
  Email: szpital@szpital.jaslo.pl
  Witryna: www.szpital.jaslo.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Pediatrii i Alergologii
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neonatologiczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Psychiatryczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Dermatologiczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Otorynolaryngologiczny
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Neurologii
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Apteka
   Jasło, Lwowska 22     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba Przyjęć
   Jasło, Lwowska 22     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok operacyjny
   Jasło, Lwowska 22     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Centralna Sterylizacja
   Jasło, Lwowska 22     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Prosektorium
   Jasło, Lwowska 22     
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć
   Jasło, Lwowska 22     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział udarowy
   Jasło, Lwowska 22     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Cytologii
   Jasło, Lwowska 22     
  • Ambulatorium Ogólne
   Jasło, Lwowska 22     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Jasło, Lwowska 22     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neonatologiczna
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Izba Przyjeć Oddziału Psychiatrycznego
   Jasło, Lwowska 22     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Jasło, Lwowska 22     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Diabetologiczna
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Gabinet Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Chirurgii Dziecięcej
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Chorób Piersi
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Pracownia Cytologii
    Jasło, Lwowska 22     
   • Ambulatorium Ogólne
    Jasło, Lwowska 22     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Jasło, Lwowska 22     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Neonatologiczna
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Izba Przyjeć Oddziału Psychiatrycznego
    Jasło, Lwowska 22     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Poradnia Psychologiczna
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Jasło, Lwowska 22     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jasło, Kraszewskiego 13 (podkarpackie / powiat Jasło)
  • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
   Jasło, Kraszewskiego 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownia Ultrasonografii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jasło, Lwowska 22 (podkarpackie / powiat Jasło)
  • Pracownia Ultrasonografii
   Jasło, Lwowska 22     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jasło, Szopena 38 (podkarpackie / powiat Jasło)
 • Poradnia Okulistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jasło, Szopena 38 (podkarpackie / powiat Jasło)