Centrum Usług Medycznych "MED-LAND" we Włoszczowie

adres: Mleczarska 11 (29-100 Włoszczowa)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Włoszczowa miasto
tel.: 509 833 090

Jednostki - Centrum Usług Medycznych "MED-LAND"...

 • Zakład Domowej Opieki Pielęgniarskiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bukowa, Osiedlowa 15/10 (świętokrzyskie / powiat Krasocin)
  • Hospicjum Domowe
   Bukowa, Osiedlowa 15/10     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Bukowa, Osiedlowa 15/10     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zespół Opieki Pielęgniarskiej Domowej-Środowiskowej Rodzinnej
   Bukowa, Osiedlowa 15/10     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zakład Domowej Opieki Pielęgniarskiej w Małogoszczu Jednostka już nie funkcjonuje!

  Małogoszcz, Jaszowskiego 3 (świętokrzyskie / powiat Małogoszcz miasto)
  • Hospicjum Domowe
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Opieki Pielegniarskiej Domowej-Środowiskowej Rodzinnej
   Małogoszcz, Jaszowskiego 3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Zakład Domowej Opieki Pielęgniarskiej

  Włoszczowa, Mleczarska 11 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  Telefon: 509 833 090
  • Hospicjum Domowe
   Włoszczowa, Mleczarska 11     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Włoszczowa, Mleczarska 11     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół Opieki Pielęgniarskiej Domowej - Środowiskowej Rodzinnej
   Włoszczowa, Mleczarska 11     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włoszczowa, Mleczarska 11     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna