SZPITAL IM. JANA PAWŁA II WE WŁOSZCZOWIE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. ŻEROMSKIEGO 28 (29-100 Włoszczowa)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Włoszczowa miasto
tel.: 041 388 38 00

Jednostki - SZPITAL IM. JANA PAWŁA II WE...

 • Szpital im. Jana Pawła II

  Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  Telefon: 041 388 38 00
  Email: sekretariat@zozwloszczowa.pl
  Witryna: www.zozwloszczowa.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 39  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 04  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 34  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Reumatologiczny
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 98  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 23  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo ginekologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo ginekologiczne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Położnictwo ginekologiczne
  • Oddział Neonatologiczny
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 49  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Pediatryczny
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 83  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 04  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 85  
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 11  
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi lecznicze - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi lecznicze - Reumatologia
   • Usługi lecznicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi lecznicze - Pediatria
   • Usługi lecznicze - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Usługi lecznicze - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Blok Operacyjny
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 54  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Rentgenodiagnostyka - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Reumatologia
   • Rentgenodiagnostyka - Rehabilitacja medyczna
   • Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   • Rentgenodiagnostyka - Pediatria
   • Rentgenodiagnostyka - Neonatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Rentgenodiagnostyka - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Apteka Zakładowa
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 59  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 08  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Sala Porodowa
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 48  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 17  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 00  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Rehabilitacja stacjonarna - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Sterylizatornia
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
  • Prosektorium
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Wewnętrznych II
    Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Sterylizatornia
    Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
   • Prosektorium
    Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
 • Pracownie Diagnostyczne

  Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  Telefon: 041 388 38 00
  Email: sekretariat@zozwloszczowa.pl
  Witryna: www.zozwloszczowa.pl
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 37 57  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopii
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 27  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
  • Pracownia Elektrokardiograficzna i Prób Wysiłkowych
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Spirometrii
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28      Telefon: 041 388 38 00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Laboratorium Diagnostyczne z Serologią i Bankiem Krwi
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologiczna
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
   Pracownie inne
  • Pracownia Serologii i Banku Krwi
   Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
   Pracownie inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium Diagnostyczne z Serologią i Bankiem Krwi
    Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Cytologiczna
    Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
    Pracownie inne
   • Pracownia Serologii i Banku Krwi
    Włoszczowa, UL. ŻEROMSKIEGO 28     
    Pracownie inne
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Krasocin, 1 Maja 8 (świętokrzyskie / powiat Krasocin)
  • Poradnia Ogólna
   Krasocin, 1 Maja 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Krasocin, 1 Maja 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Krasocin, 1 Maja 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Krasocin, 1 Maja 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Krasocin, 1 Maja 8     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Oleszno, Kielecka 17 (świętokrzyskie / powiat Krasocin)
  • Poradnia Ogólna
   Oleszno, Kielecka 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Oleszno, Kielecka 17     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Oleszno, Kielecka 17     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Oleszno, Kielecka 17     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Oleszno, Kielecka 17     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bukowa, Kielecka 1
  • Poradnia Ogólna
   Bukowa, Kielecka 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Bukowa, Kielecka 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bukowa, Kielecka 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Bukowa, Kielecka 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Radków, brak 99
  • Poradnia Ogólna
   Radków, brak 99     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Radków, brak 99     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Radków, brak 99     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Radków, brak 99     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Radków, brak 99     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bieganów, brak 43
  • Poradnia Ogólna
   Bieganów, brak 43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Bieganów, brak 43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Bieganów, brak 43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Moskorzew, brak 42 (świętokrzyskie / powiat Moskorzew)
  • Poradnia Ogólna
   Moskorzew, brak 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Moskorzew, brak 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Moskorzew, brak 42     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Moskorzew, brak 42     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Moskorzew, brak 42     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia Ogólna
   Moskorzew, brak 42     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Przyzakładowa Przemysłowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bukowa, Osiedlowa 6
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bukowa, Osiedlowa 6     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Bukowa, Osiedlowa 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Przychodnia Przyzakładowa Przemysłowa Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włoszczowa, Jędrzejowska 74 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Włoszczowa, Jędrzejowska 74     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Włoszczowa, Jędrzejowska 74     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włoszczowa, Żeromskiego 28 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Włoszczowa, Żeromskiego 28     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włoszczowa, Żeromskiego 28 (świętokrzyskie / powiat Włoszczowa miasto)
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Włoszczowa, Żeromskiego 28     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego