Centrum Usług Medycznych "Q-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Daszyńskiego 2A (56-400 Oleśnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Oleśnica
tel.: 71 396 21 70

Jednostki - Centrum Usług Medycznych "Q-MED"

 • Centrum Medyczne Daszyńskiego

  Oleśnica, Daszyńskiego 2A (dolnośląskie / powiat Oleśnica)
  Telefon: 71 396 21 70
  Email: q-med@solidnaapteka.pl
  Witryna: www.acz.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia stomatologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia chorób naczyń
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia bólu
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Punkt szczepień
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia logopedyczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia USG
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia wysiłkowa serca
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A      Telefon: 71 398-32-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Echokardiografia obciążeniowa
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A      Telefon: 71 398-32-00  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia angiologiczna
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
    Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum domowe
    Oleśnica, Daszyńskiego 2A     
    Hospicjum domowe
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym - Medycyna paliatywna