Centrum Zdrowia InterMed

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Władysława Orkana 19 (34-400 Nowy Targ)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Nowy Targ
tel.: 18 54 91 666

Jednostki - Centrum Zdrowia InterMed

 • Centrum Zdrowia InterMed

  Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19 (małopolskie / powiat Nowy Targ)
  Telefon: 18 54 91 666
  Email: intermed@interia.eu
  • Poradnia lekarza POZ - nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia USG
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Transport Sanitarny
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Logopedyczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ - nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ - nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia RTG
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19      Telefon: 18 54 91 666  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna
    Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia neurologiczna
    Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia logopedyczna
    Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Preluksacyjna
    Nowy Targ, ul. Władysława Orkana 19     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu