Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Gwarna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gwarna 6A (50-001 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 79 59 220

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Medycyny...

 • Dolnośląskie Centrum Nedycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO- MED" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Gwarna 6a (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet EKG
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet USG
   Wrocław, Gwarna 6a     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Gwarna

  Wrocław, Gwarna 6A (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 79-59-220
  Email: pro-med@pro-med.pl
  Witryna: www.pro-med.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • POradnia kardiologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno położnicza
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   • Inne
  • Gabinet USG
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 071 79-59-220  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 071 79-59-220  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 071 79-59-220  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 071 79-59-220  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Inne
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Wrocław, Gwarna 6A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 71 79-59-220  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Zdrowie środowiskowe
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 71 79-59-220  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Pediatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Zdrowie środowiskowe
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 71 79-59-220  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   • Inne
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 71 79-59-220  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań
   Wrocław, Gwarna 6A      Telefon: 71 79-59-220  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna