Dział Opieki Ambulatoryjnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lipowa 190 (17-200 Hajnówka)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Hajnówka
tel.: 85 68 29 202

Jednostki - Dział Opieki Ambulatoryjnej

 • Przychodnia Rejonowa Nr 1

  Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  Telefon: 85 68 29 006
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 277  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Stacja dializ
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 197  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Usługi w zakresie dializowania - Pielęgniarstwo zachowawcze
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 132  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Izbą Przyjęć
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 210  
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Pediatryczny
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 270  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział ginekologiczno-położniczy z rooming-in
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 262  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
  • Oddział Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 287  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 283  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Apteka Szpitalna
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 291  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Prosektorium
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia diabetologiczna
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 162  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Oddział Psychiatryczny z Izbą Przyjęć
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 112, 85 68 29 154  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 247  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Szpitalna izba przyjęć
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 247  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 001  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 280  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Nowokorninie
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Kleszczelach
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Dubiczach Cerkiewnych
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Czeremsze
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Gimnazjum Publicznym w Czeremsze
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół w Narewce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej przy Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Dubinach
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Blok Operacyjny
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 233  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Rehabilitacji
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10      Telefon: 85 68 29 233  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Liceum Profilowanym w Hajnówce ZDZ w Białymstoku 17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 52
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce
   Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Liceum Profilowanym w Hajnówce ZDZ w Białymstoku 17-200 Hajnówka ul. Armii Krajowej 52
    Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce
    Hajnówka, ul. Józefa Piłsudskiego 10     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
 • Przychodnia Rejonowa Nr 2

  Hajnówka, ul. Lipowa 190 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  Telefon: 85 68 29 166
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 173  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 173  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 111  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla dzieci
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych

  Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63 (podlaskie / powiat Dubicze Cerkiewne)
  Telefon: 85 68 52 005
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 63      Telefon: 85 68 52 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Narwi

  Narew, ul. Kościelna 4 (podlaskie / powiat Narew)
  Telefon: 85 68 16 035
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Narew, ul. Kościelna 4      Telefon: 85 68 16 035  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy w Narwi
   Narew, ul. Kościelna 4      Telefon: 85 68 16 035  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Narew, ul. Kościelna 4      Telefon: 85 68 16 035  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Narew, ul. Kościelna 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci
   Narew, ul. Kościelna 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Narew, ul. Kościelna 4     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Narewce

  Narewka, ul. Kolejowa 1 (podlaskie / powiat Narewka)
  Telefon: 85 68 58 010
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Narewka, ul. Kolejowa 1      Telefon: 85 68 58 010, 85 68 58 690  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Narewka, ul. Kolejowa 1      Telefon: 85 68 58 010  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Narewka, ul. Kolejowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dla dzieci
   Narewka, ul. Kolejowa 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Narewka, ul. Kolejowa 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lewkowie Starym

  Lewkowo Stare, 73 (podlaskie / powiat Narewka)
  Telefon: 85 68 56 005
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Lewkowo Stare, 73      Telefon: 85 68 56 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łosinka, Łosinka 30 (podlaskie / powiat Narew)
  • Poradnia ogólna
   Łosinka, Łosinka 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie

  Nowoberezowo, 82 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  Telefon: 85 68 64 413
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Nowoberezowo, 82      Telefon: 85 68 64 413  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siemianówce

  Siemianówka, ul. Lipowa 11 (podlaskie / powiat Narewka)
  Telefon: 85 68 57 005
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Siemianówka, ul. Lipowa 11      Telefon: 85 68 57 005  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
 • Szpital im. lek. Włodzimierza Mantiuka Jednostka już nie funkcjonuje!

  Hajnówka, Lipowa 190 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  • Oddział dla przewlekle chorych
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział gruźlicy i chorób płuc
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział rehabilitacji z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Oddział niemowlęcy
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalna izba przyjęć
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem dla przewlekle chorych
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Dział higieny i epidemiologii
   Hajnówka, Lipowa 190     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
 • Przychodnia specjalistyczna

  Hajnówka, ul. Lipowa 190 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  Telefon: 85 68 29 176
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 101  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział rehabilitacji
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 013  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 162  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 018  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 002  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 180  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 006  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 142  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 142  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 160  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 161  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 171  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 173  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 182  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 174  
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 221  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Narewce
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 58 690  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 173  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Oddział dzienny rehabilitacji
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia laktacyjna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Szkoła rodzenia
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia logopedyczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 167  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Ośrodek dzienny rehabilitacji dzieci
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
  • Poradnia neurologiczna w Czeremsze
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet fizjoterapii
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Alergologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 037  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Onkologiczna z gabinetem chemioterapii
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 037  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 037  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 004  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 004  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 015  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 016  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 004  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Pracownia Polikardiografii
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Endoskopii
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 273  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 137, 85 68 29 140  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 182  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 170, 85 68 29 171  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Hajnówka, ul. Lipowa 190      Telefon: 85 68 29 137  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia leczenia bólu
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neonatologiczna i ryzyka okołoporodowego
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia okulistyczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia osteoporozy
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Hajnówka, ul. Lipowa 190     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia leczenia bólu
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia neonatologiczna i ryzyka okołoporodowego
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Poradnia okulistyczna
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia osteoporozy
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia wad postawy
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia psychologiczna
    Hajnówka, ul. Lipowa 190     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Przychodnia specjalistyczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Hajnówka, Piłsudskiego 10 (podlaskie / powiat Hajnówka)
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Hajnówka, Piłsudskiego 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Hajnówka, Piłsudskiego 10     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Hajnówka, Piłsudskiego 10     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia osteoporozy
   Hajnówka, Piłsudskiego 10     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Czeremsze

  Czeremcha, ul. 1 Maja 86D (podlaskie / powiat Czeremcha)
  Telefon: 85 68 50 005
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Czeremsze
   Czeremcha, ul. 1 Maja 86D      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Czeremcha, ul. 1 Maja 86D      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Czeremcha, ul. 1 Maja 86D      Telefon: 85 68 50 000  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Czeremcha, ul. 1 Maja 86D     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży

  Białowieża, ul. Puszczańska 2 (podlaskie / powiat Białowieża)
  Telefon: 85 66 72 468
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Białowieża, ul. Puszczańska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Białowieża, ul. Puszczańska 2      Telefon: 85 66 72 468  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Białowieża, ul. Puszczańska 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne