Dział Opieki Długoterminowej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Lipowa 190 (17-200 Hajnówka)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Hajnówka
tel.: 85 68 29 202