Działalność ambulatoryjna UCMMiT

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Powstania Styczniowego 9b (81-519 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 699 85 06

Jednostki - Działalność ambulatoryjna UCMMiT

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 699 84 03
  Email: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
  Witryna: ucmmit.gdynia.pl
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 03  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 03  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonograficzna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 03  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG klasycznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 86 69  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Medycyny Pracy i Chorób Tropikalnych

  Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 699 85 06
  Email: dyrekcja@ucmmit.gdynia.pl
  Witryna: ucmmit.gdynia.pl
  • Poradnia Diabetologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hematologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Oto-Laryngologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 86 76  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Punkt Szczepień
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 86 83  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Laboratorium Parazytologiczne
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 06  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
 • Centrum Hiperbaryczne

  Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 622 27 89
  Email: hyperbar@ucmmit.gdynia.pl
  Witryna: ucmmit.gdynia.pl
  • Zespół Komór Hiperbarycznych
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 622 27 89  
   Ośrodek terapii hiperbarycznej
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Fizjopatologii Nurkowania
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 622 27 89  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna transportu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna transportu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna sportowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna transportu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna sportowa
  • Pracownia Ratownictwa Morskiego
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 622 27 89  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna ratunkowa
 • Rehabilitacja Kardiologiczna

  Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 699 84 06
  Email: ocw@ucmmit.gdynia.pl
  Witryna: ucmmit.gdynia.pl
  • Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 84 06  
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownia Diagnostyki Endoskopowej

  Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 699 85 66
  Email: endoskopia@ucmmit.gdynia.pl
  Witryna: ucmmit.gdynia.pl
  • Pracownia Endoskopii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b      Telefon: 58 699 85 66  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia