ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Powstania Styczniowego 1 (81-519 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: 58 699-81-19 699-83-31

Jednostki - ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO

 • ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO

  Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 58 699 81 19, 331
  Email: sekretariat@szpital-morski.pl
  Witryna: www.szpital-morski.pl
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 255  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 270  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział pediatryczny
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 241  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział pulmonologiczny
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 224  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział chorób wewnętrznych i Leczenia schorzeń endokrynologicznych
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 233  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział kardiologiczny z Pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 248  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład diagnostyki laboratoryjnej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58-69-98-311  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład diagnostyki obrazowej - RTG
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 269  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba przyjęć ogólna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 110  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Blok operacyjny
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 179  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 324  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba przyjęć internistyczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 114  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
  • Oddział neonatologiczny i Intensywnej terapii noworodka
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 246  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział ginekologii onkologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 930  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział chirurgii onkologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 250  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Bank krwi
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58-69-98-195  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Hematologia
  • Oddział onkologii i radioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 917  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Zakład diagnostyki obrazowej - USG
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 269  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład diagnostyki obrazowej - TK
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 269  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład diagnostyki Obrazowej MM
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1      Telefon: 58 72 60 269  
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział neurologii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział noworodków i wcześniaków
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział patologii noworodka i wcześniaka z pododdziałem intensywnej terapii noworodka
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział patologii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział nefrologiczny
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział chemioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział radioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział intens. nadzoru terapeutycznego
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Przyszpitalna poradnia leczenia niepłodności i rozrodczości
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przyszpitalna poradnia chirurgii dziecięcej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Przyszpitalna poradnia chirurgii dla dorosłych
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Przyszpitalna poradnia ginekologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przyszpitalna poradnia patologii ciąży
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Przyszpitalna poradnia onkologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Przyszpitalna poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Przyszpitalna poradnia diabtelogiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Przyszp. poradnia akupunkt.i leczenia bólu
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Przyszp. poradnia patologii noworodka
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Zakład teleradioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Zakład diagnostyki mikrobiologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział anestezjologii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział radioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Zakład teleradioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Przychodnia onkologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia onkologii ginekologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób piersi
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia laryngologii onkologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia bólu nowotworowego
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastroenterologii onkologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia psychoonkologii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
  • Poradnia profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia i gabinet rehabilitacyjny (po leczeniu onkologicznym)
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dzienny chemioterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Dzienny oddział chirurgii onkologicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Hotel dla pacjentów poddawanych radioterapii ambulatoryjnej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Sterylizatornia
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Przyszpitalna poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział onkologii klinicznej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pododdział endokrynologiczny
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Stacja dializ
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Zakład brachyterapii
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Pracownie inne
   • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia cytostatyków
   Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chirurgii ogólnej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział neurologii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział noworodków i wcześniaków
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział niemowlęcy
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział patologii noworodka i wcześniaka z pododdziałem intensywnej terapii noworodka
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział patologii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział nefrologiczny
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Oddział chemioterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Oddział radioterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział radioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Oddział intens. nadzoru terapeutycznego
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Przyszpitalna poradnia leczenia niepłodności i rozrodczości
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Przyszpitalna poradnia chirurgii dziecięcej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Przyszpitalna poradnia chirurgii dla dorosłych
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Przyszpitalna poradnia ginekologiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Przyszpitalna poradnia patologii ciąży
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Przyszpitalna poradnia onkologiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Przyszpitalna poradnia endokrynologiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Przyszpitalna poradnia diabtelogiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Przyszp. poradnia akupunkt.i leczenia bólu
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Przyszp. poradnia patologii noworodka
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Zakład teleradioterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Zakład diagnostyki mikrobiologicznej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dział anestezjologii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział radioterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział radioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Zakład teleradioterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Pracownie inne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
   • Przychodnia onkologiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia onkologii ginekologicznej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chorób piersi
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia laryngologii onkologicznej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia bólu nowotworowego
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gastroenterologii onkologicznej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia psychoonkologii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
   • Poradnia profilaktyki onkologicznej i promocji zdrowia
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia i gabinet rehabilitacyjny (po leczeniu onkologicznym)
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział dzienny chemioterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Dzienny oddział chirurgii onkologicznej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Hotel dla pacjentów poddawanych radioterapii ambulatoryjnej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Sterylizatornia
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
   • Przyszpitalna poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oddział onkologii klinicznej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Pododdział endokrynologiczny
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Stacja dializ
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział chirurgii klatki piersiowej
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Oddział chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Zakład brachyterapii
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Pracownie inne
    • Leczenie ambulatoryjne - Radioterapia onkologiczna
   • Pracownia cytostatyków
    Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna