EPOKA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Aliantów 1a (88-400 Żnin)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Żnin miasto
tel.: 52 30 30 103

Jednostki - EPOKA NZOZ Piotr Chodkiewicz

 • "EPOKA" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz

  Żnin, Aliantów 1a (kujawsko-pomorskie / powiat Żnin miasto)
  Telefon: 52 30 30 103
  Email: epoka@epokanzoz.pl
  Witryna: www.epokanzoz.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Diagnostyki Obrazowej (RTG stomat.)
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Ogólna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Pediatryczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Neurologii Dziecięcej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Ortodontyczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Lekarza POZ
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Stomatologiczny
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Dermatologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Młodzieży do lat 18
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Stomatologiczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 18
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Stomatologiczny dla dzieci i młodzieży do lat 18
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Psychologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Psychologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Kardiologiczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 30 00  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Punkt Szczepień
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca-Dzieci Zdrowe
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Poradnia Dziecięca-Dzieci Chore
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 30 30 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Żnin, Aliantów 1a      Telefon: 52 35 38 00  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Ambulatorium Stomatologiczne
   Żnin, Aliantów 1a     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Żnin, Aliantów 1a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Żnin, Aliantów 1a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium Stomatologiczne
    Żnin, Aliantów 1a     
    Ambulatorium stomatologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Żnin, Aliantów 1a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Żnin, Aliantów 1a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Żnin, Aliantów 1a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Żnin, Aliantów 1a     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania