Pałuckie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Żninie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Szpitalna 30 (88-400 Żnin)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Żnin miasto
tel.: 52 30 31 341

Jednostki - Pałuckie Centrum Zdrowia Szpital...

 • Szpital

  Żnin, Szpitalna 30 (kujawsko-pomorskie / powiat Żnin miasto)
  Telefon: 52 30 31 341
  Email: szpitalznin@szpitalznin.pl
  Witryna: www.szpitalznin.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Pediatryczny
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo rodzinne
  • Oddział Neonatologiczny
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Blok Operacyjny
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Apteka Szpitalna
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Sterylizatornia
   Żnin, Szpitalna 30     
  • Prosektorium
   Żnin, Szpitalna 30     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Sterylizatornia
    Żnin, Szpitalna 30     
   • Prosektorium
    Żnin, Szpitalna 30     
 • Ratownictwo Medyczne

  Żnin, Szpitalna 30 (kujawsko-pomorskie / powiat Żnin miasto)
  Telefon: 52 30 31 341
  Email: szpitalznin@szpitalznin.pl
  Witryna: www.szpitalznin.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny "S"
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy "P"
   Żnin, Szpitalna 30     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo ratunkowe
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy "P"
   Żnin, Szpitalna 30     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Dyspozytorów Ratownictwa Medycznego
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Pracownie Diagnostyczne

  Żnin, Szpitalna 30 (kujawsko-pomorskie / powiat Żnin miasto)
  Telefon: 52 30 31 341
  Email: szpitalznin@szpitalznin.pl
  Witryna: www.szpitalznin.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia Endoskopii
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu Krążenia i Oddechowego
   Żnin, Szpitalna 30      Telefon: 52 30 31 341  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Choroby wewnętrzne