family SANA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Marcina Szeligiewicza 20 (40-044 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 2512599

Jednostki - family SANA

 • family SANA

  Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 2512599
  Email: sana@sana.pl
  Witryna: www.sana.pl
  • Praktyka Lekarzy Rodzinnych
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia hematologiczna
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • USG - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Szczepienia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo geriatryczne
  • Gabinet zabiegowy poradni hematologicznej
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20      Telefon: 32 2512599  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Hematologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia wad postawy
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia reumatologiczna
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia wad postawy
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia neurologiczna
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Marcina Szeligiewicza 20     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc