Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia Zakład Paliatywnej Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Gnieźnie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Łącznica 7 (62-200 Gniezno)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Gniezno
tel.: 61 425-06-37

Jednostki - Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony...

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia Zakład Paliatywnej Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji w Gnieźnie

  Gniezno, Łącznica 7 (wielkopolskie / powiat Gniezno)
  Telefon: 61 425-06-37
  Email: fundacja@fundacja.gniezno.pl
  • Hospicjum Domowe
   Gniezno, Łącznica 7     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Gniezno, Łącznica 7      Telefon: 61 426 42 84  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet Rehabilitacji
   Gniezno, Łącznica 7      Telefon: 61 424 06 37  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Hospicjum Domowe dla Dzieci
   Gniezno, Łącznica 7     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pracownia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych
   Gniezno, Łącznica 7     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Gniezno, Łącznica 7     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska Opierka Długoterminowa
   Gniezno, Łącznica 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Pielęgniarska Opierka Długoterminowa
   Gniezno, Łącznica 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Hospicjum domowe
   Gniezno, Łącznica 7     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe
   Gniezno, Łącznica 7     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych
    Gniezno, Łącznica 7     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Gniezno, Łącznica 7     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Pielęgniarska Opierka Długoterminowa
    Gniezno, Łącznica 7     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Pielęgniarska Opierka Długoterminowa
    Gniezno, Łącznica 7     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Hospicjum domowe
    Gniezno, Łącznica 7     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Hospicjum domowe
    Gniezno, Łącznica 7     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna