Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Polna 33 (60-535 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Jeżyce

Jednostki - Ginekologiczno-Położniczy Szpital...

 • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Poznań, Polna 33 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  • Oddział Onkologiczny
   Poznań, Polna 33     
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie w trybie hostelowym - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
   Poznań, Polna 33     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Izolacyjny Noworodka
   Poznań, Polna 33     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Operacyjny
   Poznań, Polna 33     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć
   Poznań, Polna 33     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ginekologia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neonatologia
  • Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Andrologiczna
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Niepłodności
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradia neonatologiczna
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiiczna dla Dziewcząt
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Diabetologiczna dla Ciężarnych
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologii Ginekologicznej
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Menopauzy i Osteoporozy Kobiet
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Niepłodności
   Poznań, Polna 33     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła Rodzenia
   Poznań, Polna 33     
   Szkoła rodzenia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Patomorfologiczna
   Poznań, Polna 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Centralne Laboratorium.
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia USG i Badań Prenatalnych.
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonograficzna Diagnostyki i Leczenia Wad Płodu
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia RTG
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometrii
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia densytometryczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urodynamiki
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Apteka
   Poznań, Polna 33     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralny Gabinet Zabiegowy
   Poznań, Polna 33     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Patofizjologii Szyjki Macicy
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia cytologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Andrologii
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni
   Poznań, Polna 33     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia Patofizjologii Szyjki Macicy
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny N
   Poznań, Polna 33     
   Wyjazdowy zespół sanitarny typu N
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Neonatologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci
   Poznań, Polna 33     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neonatologiczny
   Poznań, Polna 33     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Poznań, Polna 33     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
  • Zespół Psychologów
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia psychologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ginekologia onkologiczna
   • Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia uroginekologiczna
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Lekarz medycyny pracy
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Pediatryczna
   Poznań, Polna 33      Telefon: 61 8419273  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Poznań, Polna 33      Telefon: 61 8419273  
   Poradnia preluksacyjna
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Genetyczna
   Poznań, Polna 33      Telefon: 61 8419273  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Endoskopii
   Poznań, Polna 33      Telefon: 061 8419273  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
  • Oddział Intensywnej Opieki Noworodka
   Poznań, Polna 33     
   Oddział intensywnej terapii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Ciągłej Opieki Noworodka
   Poznań, Polna 33     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Pośredniej Opieki Noworodka
   Poznań, Polna 33     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczny III
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny V
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny I
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Endokrynologiczny
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny I
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny IV
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczy IV
   Poznań, Polna 33     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny II
   Poznań, Polna 33     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Porodowy
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczy
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczy II
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczy III
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Prenatalna
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza I
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza III
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna I
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna II
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Wczesnej Ciąży
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Prenatalna i Patologii Wczesnej Ciąży
   Poznań, Polna 33     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny II
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny III
   Poznań, Polna 33     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia HDR
   Poznań, Polna 33     
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia Chorób Układu Krążenia i Hemostazy
   Poznań, Polna 33     
  • Oddział Izby Przyjęć
   Poznań, Polna 33     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia