Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sienkiewicza 108-110 (50-348 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Śródmieście
tel.: 71 792-40-92

Jednostki - Główny Ośrodek Badań...

 • Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska

  Wrocław, Sienkiewicza 108-110 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Śródmieście)
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia gastroenterologiczna z pracownią endoskopii przewodu pokarmowego
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologii klinicznej
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia hematologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Laboratorium analityczne
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne
  • Pracownia endoskopowa
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dzieci zdrowych i chorych
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chemioterapii
   Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia reumatologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia alergologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dzieci zdrowych i chorych
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia urologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia leczenia jaskry
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
   • Poradnia onkologiczna
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chemioterapii
    Wrocław, Sienkiewicza 108-110     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna