HELP - MED Przychodnia w Łodzi

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zgierska 240 (91-362 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Bałuty
tel.: 42 659 30 00

Jednostki - HELP - MED Przychodnia w Łodzi

 • Przychodnia

  Łódź, Zgierska 240 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  Telefon: 42 6593000
  • Poradnia okulistyczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia diagnostyki innej (EKG)
   Łódź, Zgierska 240     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Łódź, Zgierska 240     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Łódź, Zgierska 240     
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia lekarza POZ
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, Zgierska 240     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łódź, Zgierska 240     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia pedodoncji
   Łódź, Zgierska 240     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Łódź, Zgierska 240     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia ortodontyczna
    Łódź, Zgierska 240     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia protetyki stomatologicznej
    Łódź, Zgierska 240     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Łódź, Zgierska 240     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia pedodoncji
    Łódź, Zgierska 240     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  gm. Moszczenica, Raciborowice, 66 (łódzkie / powiat Moszczenica)
  • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Zdrowie publiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  gm. Moszczenica, Raciborowice, 66 (łódzkie / powiat Moszczenica)
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   gm. Moszczenica, Raciborowice, 66     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia