Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDOMEDICUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Rzgowska 281/289 (93-338 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Górna
tel.: 42 271 13 85

Jednostki - NZOZ ENDOMEDICUS Spółka z...

 • Przychodnia

  Łódź, ul. Rzgowska 281/289 (łódzkie / powiat Łódź-Górna)
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Dermatologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurochirurgiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Ortopedyczna i Traumatologiczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Wenerycznych
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Sądowej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sądowa
  • Poradnia Medycyny Sportu
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Gabinet pielęgniarski
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Szczepień
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyki USG
   Łódź, ul. Rzgowska 281/289     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa