Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne w Rabce - Zdrój

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Prof. J. Rudnika 3B (34-700 Rabka - Zdrój)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Rabka-Zdrój miasto
tel.: 18 26 76 060

Jednostki - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc -...

 • Specjalistyczne Poradnie Przykliniczne

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Pneumonologiczny gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Chirurgiczny gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Alergologiczny gabinet diagostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Laryngologiczna
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Laryngologiczna
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca