Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Szpital w Rabce - Zdrój

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Prof. J. Rudnika 3B (34-700 Rabka - Zdrój)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Rabka-Zdrój miasto
tel.: 18 26 76 060

Jednostki - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc -...

 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc - Szpital w Rabce-Zdrój

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Klinika Pneumonologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Izba Przyjęć
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
  • Pracownia Psychologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychologia kliniczna
  • Apteka Zakładowa
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Przychodnia Przyzakładowa
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna pracy
  • Klinika Alergologii i Pneumonologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sanatoryjno-Rehabilitacyjny z Psychoterapią
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Zakład Rehabilitacji
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Klinika Alergologii i Pneumonologii
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Oddział alergologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Sanatoryjno-Rehabilitacyjny z Psychoterapią
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Zakład Rehabilitacji
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Endoskopii
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Choroby płuc
 • Klinika Pneumologii i Mukowiscydozy

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Oddział Pneumonologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Niemowlęcy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bronchologiczna
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
  • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Bronchologiczna
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Oddział chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia klatki piersiowej
   • Rehabilitacja dzienna - Chirurgia klatki piersiowej
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia klatki piersiowej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Dział anestezjologii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Blok Operacyjny
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok Operacyjny
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne
  • Chirurgia Jednego Dnia
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Gazometrii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Blok Operacyjny
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Blok operacyjny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne
   • Chirurgia Jednego Dnia
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Pracownia Gazometrii
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Pracownia Immunologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Pracownia Analityki
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia Patomorfologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytometrii Przepływowej
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Cytometrii Przepływowej
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Pracownia Fizjologii i Patologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Pracownia Ergospirometrii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Pracownia Polisomnografii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Samodzielna Pracownia Elektrodiagnostyki
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
  • Pracownia EEG
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Samodzielna Pracownia Elektrodiagnostyki
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
   • Pracownia EEG
    Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Gabinet Diagnostyczny (testów skórnych, PSG)
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Szczepienia - Medycyna pracy
  • Pracownia Badań Czynnościowych
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Aerozoterapii i Fizykoterapii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Dział (pracownia) fizykoterapii dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Oddział Kliniczny I
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Alergologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Alergologia
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Kliniczny II
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Alergologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja dzienna - Alergologia
   • Rehabilitacja dzienna - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby płuc
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby zakaźne
  • Gabinet pH-metrii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Rehabilitacji

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Pawilon Gimnastyki Leczniczej
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Zespół Rehabilitantów i Fizjoterapeutów
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Dział (pracownia) fizjoterapii dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Samodzielna Pracownia Endoskopii

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Pracownia Endoskopii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchologiczna
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
 • Oddział Laryngologii-Opieki Krótkoterminowej

  Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B (małopolskie / powiat Rabka-Zdrój miasto)
  Telefon: 18 26 76 060
  Email: poczta@igrabka.edu.pl
  Witryna: www.igrabka.edu.pl
  • Oddział Laryngologii
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet audiologiczny
   Rabka - Zdrój, Prof. J. Rudnika 3B      Telefon: 18 26 76 060  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria