Instytut Matki i Dziecka

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kasprzaka 17A (01-211 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 32 77 050 lub 22 32 77 051

Jednostki - Instytut Matki i Dziecka

 • Zakład Genetyki Medycznej

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277361
  Email: sekretariat.genetyki@imid.med.pl
  Witryna: www.imid.med.pl
  • Pracownia Neurogenetyki
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277313  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Chorób Dziedzicznych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277177  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analiz Kariotypu
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277155  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytogenetyki Molekularnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277131  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biologii Komórki
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277299  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół Poradnictwa Genetycznego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277490  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Genetyki Rozwoju
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277176  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Poradnictwa Genetycznego i Badań Rodzinnych z Poradnią
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Molekularnej Niepłodności
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Genetyczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia genetyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Poradnictwa Genetycznego i Badań Rodzinnych z Poradnią
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Pracownia Diagnostyki Molekularnej Niepłodności
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
   • Poradnia Genetyczna Dla Dzieci
    Warszawa, Kasprzaka 17 A     
    Poradnia genetyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
 • Ambulatorium

  Warszawa, Kasprzaka 17 A (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 3277473
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277050  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277336  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277261  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277121  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Foniatryczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277140  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277437  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Genetyczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277138  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Kardiologii Pediatrycznej i Prenatalnej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277284  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277445  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277429  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277154  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277187  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277251  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277261  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277343  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277322  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277261  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277251  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277050  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo
  • Poradnia Zaburzeń Laktacji
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277370  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277415  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277434  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277251  
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277251  
   Poradnia onkologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277261  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277445  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277269  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna dla Kobiet w Ciąży
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277284  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277154  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Immunologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277185  
   Poradnia immunologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277346  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277322  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Gastrologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277196  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277320  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergii Skórnych
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Leczenia Mukowiscydozy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ortodontyczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277128  
   Poradnia ortodontyczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277050  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna Dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt Pobrań
   Warszawa, Kasprzaka 17 A      Telefon: 223277196  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
  • Gabinet Zabiegowy
   Warszawa, Kasprzaka 17 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia stomatologiczna