Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ambulatorium Medyczne Instytutu Chemii Organicznej PAN

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Kasprzaka 44/52 (01-224 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 343 23 20

Jednostki - NZOZ Ambulatorium Medyczne Instytutu...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ambulatorium Medyczne Instytutu Chemii Organicznej PAN

  Warszawa, Kasprzaka 44/52 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 343 23 20
  Email: icho-s@icho.edu.pl
  Witryna: icho.edu.pl
  • Gabinet badań profilaktycznych
   Warszawa, Kasprzaka 44/52      Telefon: 22 343 23 20  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Kasprzaka 44/52      Telefon: 22 343 23 20  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Kasprzaka 44/52      Telefon: 22 343 23 20  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją