Klimek Edyta, KLIMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Kilińskiego 44 (76-200 Słupsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Słupsk
tel.: 503 698 717

Jednostki - Klimek Edyta, KLIMED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KLIMED"

  Słupsk, Kilińskiego 44 (pomorskie / powiat Słupsk)
  Telefon: 59 8417344
  Email: edytaklimek@op.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Słupsk, Kilińskiego 44     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Słupsk, Kilińskiego 44     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Słupsk, Kilińskiego 44     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna