Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Ambulatoria

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Prądnicka 80 (31-202 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Krowodrza
tel.: 126142000

Jednostki - Krakowski Szpital Specjalistyczny im....

 • Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Kardiologiczna i Kardiochirurgiczna

  Kraków, ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 35 15
  Email: przychodniakardio@szpitaljp2.krakow.pl
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Elektrokardiologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Transplantacji
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Wad Serca
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Wrodzonych Wad Serca Młodzieży i Dorosłych
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Nadciśnienia Płucnego
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Niewydolności Serca
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Genetyczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraków, ul. Prądnicka 80      Telefon: 12 614 35 15  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia Immunologiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80      Telefon: 12 614 35 15  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80      Telefon: 12 614 35 15  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Rehabilitacji
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Rehabilitacji
    Kraków, ul. Prądnicka 80     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
 • Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc

  Kraków, ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 23 79
  Email: przychodniapulmo@szpitaljp2.krakow.pl
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Pulmonologiczny nr 2
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Alergologiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraków, ul. Prądnicka 80      Telefon: 12 614 23 79  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Gabinet Konsultacyjny Chorób Płuc nr 3
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Konsultacyjny Chorób Płuc nr 4
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Konsultacyjny Chorób Płuc nr 3
    Kraków, ul. Prądnicka 80     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Gabinet Konsultacyjny Chorób Płuc nr 4
    Kraków, ul. Prądnicka 80     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 24 73
  Email: poradniaszczepien@szpitaljp2.krakow.pl
  • Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
 • Wojewódzka Przychodnia Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 23 80
  Email: przychodniainfek@szpitaljp2.krakow.pl
  • Poradnia Hepatologiczna Dzieci
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Chorób Infekcyjnych i Pasożytniczych Dzieci
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
  • Poradnia Neuroinfekcji Dzieci
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Neuroinfekcji Dzieci
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
 • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 23 76
  Email: poradnianeuro@szpitaljp2.krakow.pl
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Leczenia Padaczki
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
 • Wojewódzkie Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 22 81
  Email: centrumwzw@szpitaljp2.krakow.pl
  • Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 22 81  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby zakaźne
 • Ośrodek Rehabilitacji

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 23 64
  Email: rehabilitacja@szpitaljp2.krakow.pl
  • Poradnia Rehabilitacji i Promocji Zdrowia
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Hydroterapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Logopedyczny
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 23 64  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Medycyny Rodzinnej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Medycyny Rodzinnej
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Ośrodek Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 30 04
  Email: ondl@szpitaljp2.krakow.pl
  • Laboratorium Analityczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biologii Molekularnej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Konserwacji Tkanek
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Bank tkanek i komórek
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.      Telefon: 12 614 30 04  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Medycyny Nuklearnej

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 25 04
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 25 26; 12 614 25 02
  • Pracownia Radiologii Klasycznej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia USG
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Mammografii Cyfrowej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometrii Cyfrowej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia densytometryczna
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Koordynacji Danych
   Kraków, Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne