Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - Oddziały Szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Prądnicka 80 (31-202 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Krowodrza
tel.: 12 614 20 00

Jednostki - Krakowski Szpital Specjalistyczny im....

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, ul. Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • I Oddział Chorób Płuc
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • II Oddział Chorób Płuc
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Oddział Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok Operacyjny
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Centralna Izba Przyjęć
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Kliniczny Elektrokardiologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet Lekarza Medycyny Pracy
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Apteka Szpitalna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Centrum Wczesnej Diagnostyki i Terapii w Oddziale Szybkiej Diagnostyki
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby płuc
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Choroby płuc
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Krążenia Pozaustrojowego w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Zespół Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Diagnostyczno-Rehabilitacyjna w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska w Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Holterowska w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiograficzna w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Stymulatorów Serca w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Inne - Kardiologia
  • Centrum Szczepień
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia w Oddziale Szybkiej Diagnostyki
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Echokardiografii w Oddziale Szybkiej Diagnostyki
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Samodzielna Pracownia Endoskopii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chemioterapii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Otyłości
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Małopolskie Centrum Bezdechu w Oddziale Szybkiej Diagnostyki
   Kraków, ul. Prądnicka 80      Telefon: 12 614 25 56  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • III Oddział Chorób Płuc
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • IV Oddział chorób płuc
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Oddział Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pracownia Radiologiczna
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział Rehabilitacji
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Bank Krwi
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Gabinet Stomatologiczny
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Centralna Sterylizatornia
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
  • Pracownia Konserwacji Tkanek i Głębokiego Mrożenia
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transplantologia kliniczna
  • Samodzielna Pracownia Biologii Molekularnej i Badań Naukowych
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Zywienia
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
   Kraków, ul. Prądnicka 80     
 • Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
 • Ośrodek Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Bronchoskopii i Gastroskopii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyczna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Rehabilitacji i Promocji Zdrowia
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Pracownia Badań Endoskopowych
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Konsultacyjna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Dzieci Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Poradnia Neurologiczna
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Chorób Infekcyjnych Dzieci
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Hepatologiczna
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Rehabilitacji
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
 • Wojewódzka Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Wojewódzka Poradnia Wirusowego Zapalenia Wątroby i Hepatologii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
 • Centralne Laboratorium Kliniczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Bakteriologii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Biochemii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Gazometrii i Elektrolitów
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Koagulologii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Monitorowania Leków
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Patologii Komórki Serca
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Kardiologii Molekularnej
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Immunochemii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Rutynowych
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Badań Pilnych
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Kontroli Jakości
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Patomorfologii

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 25 82
  Email: patomorfologia@szpitaljp2.krakow.pl
  • Sekcja Biopsyjna
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia histopatologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
  • Sekcja Pośmiertna
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
 • Dział Rehabilitacji Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  • Poradnia Rehabilitacji Dzieci
   Kraków, Prądnicka 80     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Dział Transfuzjologii Szpitalnej

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 634 34 80
  Email: transfuzjologia@szpitaljp2.krakow.pl
  • Pracownia Serologii
   Kraków, Prądnicka 80     
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Centrum Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Kardiologii Interwencyjnej

  Kraków, ul. Prądnicka 80.+. (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 12 614 35 01
  Email: sekr_hemo@szpitaljp2.krakow.pl
  • Pododdział Kardiologii Interwencyjnej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Chirurgii Wewnątrznaczyniowej i Radiologii Zabiegowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownie Hemodynamiki i Angiografii
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Kardiologia
  • Pracownia Chirurgii Wewnątrznaczyniowej
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   Pracownie inne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 1
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 2
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
  • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 3
   Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Chirurgii Wewnątrznaczyniowej
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
    Pracownie inne
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 1
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 2
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
   • Pracownia Hemodynamiki i Angiografii nr 3
    Kraków, ul. Prądnicka 80.+.     
 • Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kraków, Prądnicka 80 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)