Krystyna Potaczek PRZYCHODNIA ŚWIERCZEWO

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Świerczewo 35 (06-300 Przasnysz)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Przasnysz
tel.: 29 752 20 78

Jednostki - Krystyna Potaczek PRZYCHODNIA...

 • Przychodnia Świerczewo

  Przasnysz, Świerczewo 35 (mazowieckie / powiat Przasnysz)
  Telefon: 29 752 20 78
  Email: k.potaczek@wp.pl
  Witryna: www.nzozswierczewo.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Przasnysz, Świerczewo 35      Telefon: 29 752 20 78  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy