"LANCET" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. KAROLA MARKSA 10B (58-260 Bielawa)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Bielawa
tel.: 74 645 94 64

Jednostki - "LANCET" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • LANCET Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bielawa, Sienkiewicza 4 (dolnośląskie / powiat Bielawa)
  • Poradnia chirurgiczna
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia chirurgiczna nr 1
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgiczna nr 2
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Dzienna pomoc lekarska
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Inna
  • Gabinet zabiegowy
   Bielawa, Sienkiewicza 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • LANCET Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Bielawa, K. Marksa 10 B (dolnośląskie / powiat Bielawa)
  Telefon: 74 645 94 64
  Email: robert.dawid@ope.pl
  • Poradnia chirurgiczna nr 1
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgiczna nr 2
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Porddnia reumatologiczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny-sportowej
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny-pracy
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Zespół chirurgii jednego dnia
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Oddział leczenia jednego dnia
   • Urologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Otorynolaryngologia
   • Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Blok operacyjny
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Blok operacyjny
   • Urologia
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Otorynolaryngologia
   • Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Poradnia lekarza POZ
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej srodowiskowej-rodzinnej
   Bielawa, K. Marksa 10 B     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia okulistyczna
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia kardiologiczna
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia medycyny-sportowej
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia medycyny-pracy
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia endokrynologiczna
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Zespół chirurgii jednego dnia
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Oddział leczenia jednego dnia
    • Urologia
    • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Otorynolaryngologia
    • Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Blok operacyjny
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Blok operacyjny
    • Urologia
    • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Otorynolaryngologia
    • Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Poradnia lekarza POZ
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej srodowiskowej-rodzinnej
    Bielawa, K. Marksa 10 B     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna