Lecznica Medyczna "ŻYCIE"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Czerniakowska 161 (00-453 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 619 04 04; 22 619 40 42

Jednostki - Lecznica Medyczna "ŻYCIE"

 • Lecznica Medyczna "ŻYCIE"

  Warszawa, Czerniakowska 161 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 22 619 04 04; 22 619 40 42
  Email: wojciech.gut@wp.pl
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Ortopedyczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Płuc (kosnultacje + spirometria)
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia Kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Alergologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej ( USG )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia onkologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu ( konsultacje )
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Warszawa, Czerniakowska 161     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczna ( konsultacje )
    Warszawa, Czerniakowska 161     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Otolaryngologiczna ( konsultacje )
    Warszawa, Czerniakowska 161     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Urologiczna ( konsultacje )
    Warszawa, Czerniakowska 161     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu ( konsultacje )
    Warszawa, Czerniakowska 161     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
    Warszawa, Czerniakowska 161     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc