Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Czerniakowska 231 (00-416 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Śródmieście
tel.: 22 5841100

Jednostki - Przychodnia

 • Przychodnia

  Warszawa, Czerniakowska 231 (mazowieckie / powiat Śródmieście)
  Telefon: 022 5841227
  Email: szpital@szpital-orlowskiego.pl
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 237  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Neonatologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 169  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 227  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 206  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
  • Poradnia Padaczki
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 290  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 290  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 233  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 226  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 202  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 230  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chorób Tarczycy
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 227  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 239  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 193  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Patologii Ciąży i Wad Wrodzonych Płodu
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 138  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 202  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 202  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 227  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 227  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 227  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Zespół Środowiskowego Leczenia Psychiatrycznego
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 233  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 58 41 233  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pracownia EKG
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt Szczepień
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Lekarza POZ
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Neuropatologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Lekarz ds. Profilaktyki
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Pediatryczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Schorzeń Plamki Żółtej
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Dla Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Punkt Konsultacyjny OKMRiChW
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Fizjoterapii
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Zakład Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii.
   Warszawa, Czerniakowska 231     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Leczenia Bólu
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 5841100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Ginekologicznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 022 5841227  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 5841100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Chirurgii Plastycznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 022 5841227  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy z angiografią w Poradni Okulistycznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 5841100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Otolaryngologicznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 022 5841227  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Urologicznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 022 5841227  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Wad Płodu i Patologii Ciąży
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 5841100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Poradni Neonatologicznej
   Warszawa, Czerniakowska 231      Telefon: 22 5841100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia