Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana Żeromskiego 113 (90-549 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: 42 6393592

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne

 • Poliklinika

  Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 63 93 465
  Email: sekretariat@skwam.lodz.pl
  • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Kliniczej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 661  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 651  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Radiologii Klasycznej i Mammografii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 681  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 685  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 687  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 681  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Medycyny Nuklearnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 688  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 568  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia Ortoptyczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia Ortopedyczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Ręki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodoncji
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Onkologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia EEG i EMG
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Zespół Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Dział Serologii i Bank Krwi
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
  • Sekcja Transportu
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Litotrypsji
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Położnej Środowiskowo- Rodzinnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Kontroli Rozruszników Serca
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Badań Urodynamicznych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Pracownia Kontroli Rozruszników Serca
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Ultrasonografii Naczyń
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Angiologia
  • Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Zakażeń Szpitalnych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Punkt Szczepień
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Bronchoskopii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Endoskopia - Choroby płuc
  • Pracownia Wdrożenia Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
  • Poradnia Geriatrii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Zakład Medycyny Sądowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
  • Pracownia Sądowo - Lekarskiej Genetyki Molekularnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Gastrologiczna Dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia gastrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Wątroby
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Dermatologicza dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Radiologii Zabiegowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Anestezjologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Leczenia Jaskry
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Padaczki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Epileptologii i Zaburzeń Pamięci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Andrologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chorób Nosa
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Otoneurologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Lekarza Załogi
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Badań Kierowców
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Badań Ubiegających się o Licencję Pracowników Ochrony
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
  • Gabinet Urodynamiki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet USG
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Inhalatorium
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Kardiodiabetologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Wad Postawy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Leczenia Otyłości
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Poradnia Hematologiczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Pracownia Rehabilitacji
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Medycyny Sądowej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna sądowa
   • Pracownia Sądowo - Lekarskiej Genetyki Molekularnej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia Gastrologiczna Dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia gastrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Leczenia Osteoporozy
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Chorób Wątroby
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Dermatologicza dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia dermatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Radiologii Zabiegowej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Anestezjologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Endokrynologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Rehabilitacji
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Okulistyczna Leczenia Zeza
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna Leczenia Jaskry
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   • Poradnia Leczenia Retinopatii Cukrzycowej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Neurologiczna Wieku Rozwojowego
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Leczenia Padaczki
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Epileptologii i Zaburzeń Pamięci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia Andrologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Audiologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Chorób Nosa
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Foniatryczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Otoneurologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Proktologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Gabinet Lekarza Załogi
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Gabinet Badań Kierowców
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Gabinet Badań Ubiegających się o Licencję Pracowników Ochrony
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Dział orzecznictwa o stanie zdrowia
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna pracy
   • Gabinet Urodynamiki
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Gabinet USG
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Gabinet Inhalatorium
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Hematologia
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Kardiodiabetologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Leczenia Nerwic
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Leczenia Wad Postawy
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia Leczenia Otyłości
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Medycyny Nuklearnej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   • Poradnia Hematologiczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Pracownia Rehabilitacji
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Zespół Poradni Endokrynologicznych

  Łódź, ul. Wierzbowa 38 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Menopauzy
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia Densytometrii Kostnej
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG III
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Wierzbowa 38     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
 • Centrum Kliniczno-Dydaktyczne

  Łódź, ul. Pomorska 251 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  • Zakład Patomorfologii
   Łódź, ul. Pomorska 251     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład Patologii
   Łódź, ul. Pomorska 251     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Łódź, ul. Pomorska 251     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Łódź, ul. Pomorska 251     
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Łódź, ul. Pomorska 251     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Łódź, ul. Pomorska 251     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Zespół Poradni

  Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
  • Dział Fizjoterapii
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopowa
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Diagnostyczne
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
 • Zespół Poradni Kardiologicznych i Endokrynologicznych

  Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  • Pracownia RTG
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Scyntygrafii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Endokrynologia
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Laboratorium
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
  • Laboratorium Endokrynologiczne
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank Krwi
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Bank krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia Echokardiografii I
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
   • USG - Kardiochirurgia
  • Pracownia Echokardiografii II
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
   • USG - Kardiochirurgia
  • Pracownia Echokardiografii III
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
   • USG - Kardiochirurgia
  • Pracownia USG I
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG II
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG i Biopsji Tarczycy
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia USG
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Endokrynologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Endokrynologia
  • Pracownia Holtera
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Testów Pochyleniowych
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Elektrofizjologii Nieinwazyjnej II
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Kontroli Rozruszników Serca
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Gabinet Diagnostyczo-Zabiegowy
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiochirurgia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Niepłodności
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • Zespół Poradni Dermatologicznych

  Łódź, ul. Krzemieniecka 5 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  • Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Chorób Skóry
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Pracownia Immunodermatologii
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Immunologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Mykologii i Analityki
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Histopatologii Skóry
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Dermatologia i wenerologia