Lecznictwo Szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Stefana Żeromskiego 113 (90-549 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: 42 6393592

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne

 • Szpital Kliniczny

  Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 63 93 592
  Email: sekretariat@skwam.lodz.pl
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 521  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Klinika Ortopedii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 511  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 634  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Klinika Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 591  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 551  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 738  
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Klinika Urologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 531  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 581  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
  • Klinika Chorób Wewnętrznychi Nefrodiabetologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 571  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Kliniczny Rehabilitacji Pourazowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 696  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 501  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 563  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Chirurgii Ręki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113      Telefon: 42 63 93 535  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Stacja Dializ
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Izba Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny Neurochirurgii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny Chirurgii Klatki Piersiowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Blok Operacyjny Ortopedii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Blok Operacyjny Okulistyki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Apteka Szpitalna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny Otolaryngologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Geriatrii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
  • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Oddział Udarowy i Neurorehabilitacji
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pracownia Hemodynamiki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepiania Rozruszników Serca
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Protetyczna
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Prosektorium
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Oddział Pomocy Doraźnej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Klinika Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Klinika Immunologii i Reumatologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Dermatologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Centralny Punkt Sterylizacyjny
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
  • Oddział Szybkiej Diagnostyki
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Kliniczny Urologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Angiologii
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział angiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
  • Zakład Szybkiej Diagnostyki Urologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Doświadczalna Pracownia Modeli Zwierzęcych
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
  • Oddział Udarowy
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Chirurgii Naczyniowej
   Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Pracownia Protetyczna
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Pracownia protetyki dentystycznej
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Prosektorium
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   • Oddział Pomocy Doraźnej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Klinika Psychiatrii i Zaburzeń Nerwicowych z Oddziałem Interwencji Kryzysowych
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Klinika Immunologii i Reumatologii
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział reumatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oddział Dermatologii
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Zakład Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   • Centralny Punkt Sterylizacyjny
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
   • Oddział Szybkiej Diagnostyki
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Rehabilitacji
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Kliniczny Urologii
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Angiologii
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział angiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Zakład Szybkiej Diagnostyki Urologicznej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Doświadczalna Pracownia Modeli Zwierzęcych
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
   • Oddział Udarowy
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział rehabilitacji neurologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Pododdział Chirurgii Naczyniowej
    Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 113     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
 • Szpital

  Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 63 93 090
  Email: sekretariat@skwam.lodz.pl
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Klinika Gastroenterologii
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Gastroenterologia
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Klinika Dermatologii Ogólnej, Estetycznej i Dermatochirurgii
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Rehabilitacja medyczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
  • Blok Operacyjny
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dziennego Pobytu
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Alergologiczna
    Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Urologiczna
    Łódź, pl. gen. Józefa Hallera 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • Szpital Kardiologiczny

  Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 63 65 396
  Email: sterling@kardio-sterling.lodz.pl
  • Klinika Kardiologii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Kardiologia
  • Klinika Kardiochirurgii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiochirurgia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Blok Operacyjny
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Klinika Endokrynologii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Pracownia Angiografii i Hemodynamiki
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Kardiochirurgia
  • Izba Przyjęć
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Pracownia Elektrofizjologii Nieinwazyjnej I
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Pracownia Wszczepiania Rozruszników Serca
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
  • Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Klinika Elektrokardiologii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hipertensjologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
  • Apteka Szpitalna
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Sterylizatornia
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Pracownia Telemetrii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Oddział Geriatrii
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Oddział geriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Pracownia Medycyny Paliatywnej
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
  • Ośrodek Paliatywnej Opieki Dziennej
   Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
   • Usługi lecznicze - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Apteka Szpitalna
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Centralna Sterylizatornia
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   • Pracownia Telemetrii
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   • Oddział Geriatrii
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
    Oddział geriatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Geriatria
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   • Pracownia Medycyny Paliatywnej
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
   • Ośrodek Paliatywnej Opieki Dziennej
    Łódź, ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3     
    Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
    • Usługi lecznicze - Medycyna paliatywna
 • Szpital Dermatologiczny

  Łódź, ul. Krzemieniecka 5 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 68 67 981
  Email: dermatol@csk.umed.lodz.pl
  • Klinika Dermatologii i Wenerologii
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
  • Izba Przyjęć
   Łódź, ul. Krzemieniecka 5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Dermatologia i wenerologia