Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościuszki 15 (07-100 Węgrów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Węgrów
tel.: 25 792 28 33

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny...

 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

  Węgrów, Przemysłowa 7 (mazowieckie / powiat Węgrów)
  Telefon: 25 792-32-70
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 30 97  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum w Węgrowie
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 23 31  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 24  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 26 76  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia alergologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34, 25 792 41 55  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34, 25 792 41 55  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 28 23  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 26 76  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34, 25 792 41 55  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34,  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (rtg)
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 26 76  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia (Gabinet) lekarza poz - transport sanitarny w ramach poz
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia onkologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia (gabinet ) lekarza POZ - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 88  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 88  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 52 56  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zespół transportu sanitarnego
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - poradnie specjalistyczne
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Poradnia Okulistyczna
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 32 70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 45 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - poradnie specjalistyczne
   Węgrów, Przemysłowa 7      Telefon: 25 792 44 34 25 792 41 55  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Specjalna
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia onkologiczna
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia pediatryczna
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia logopedyczna
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Węgrów, Przemysłowa 7     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Specjalna
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia onkologiczna
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia pediatryczna
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia logopedyczna
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
    Węgrów, Przemysłowa 7     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia Rejonowa

  Łochów, Aleja Pokoju 73 (mazowieckie / powiat Łochów miasto)
  Telefon: 25 67-51-229, 25 67-51-252
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego" Armii Krajowej
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 22  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łochowie
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 22  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Publiczne Gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 06  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki poz - nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza poz - transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Dział ( pracownia ) fizjoterapii
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 29  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w Kamionnie (Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 792 71 27  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w Sadownem (LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,Gimnazjum, Szkoła Podstawowa)
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 32 27, 25 675 35 61, 25 675 32 08,  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 12 52  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia pediatryczna
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia pediatryczna
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Poradnia neurologiczna
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce - Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Węgrowie

  Wierzbno, Czerwonka 10 (mazowieckie / powiat Wierzbno)
  Telefon: 25 791-23-12
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wierzbno, Czerwonka 10      Telefon: 25 791 23 12  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku - Filia Przychodni Rejonowej w Łochowie

  Ostrówek, Fabryczna 26 (mazowieckie / powiat Łochów obszar wiejski)
  Telefon: 25 67-55-210
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt szczepień
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 10  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkół w Ostrówku ( Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum )
   Ostrówek, Fabryczna 26      Telefon: 25 675 52 09  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie - Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Węgrowie

  Węgrów, Wyszków 49a (mazowieckie / powiat Liw)
  Telefon: 25 793-14-00
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt szczepień
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Węgrów, Wyszków 49a      Telefon: 25 793 14 00  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Inna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Przychodnia Stomatologiczna

  Korytnica, Małkowskiego 20 (mazowieckie / powiat Korytnica)
  Telefon: 25 66-12-297
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Korytnica, Małkowskiego 20      Telefon: 25 66-12-2 97  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Korytnica, Małkowskiego 20      Telefon: 25 661 22 97  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • Przychodnia Stomatologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wierzbno,  (mazowieckie / powiat Wierzbno)
  • Poradnia stomatologiczna
   Wierzbno,      
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna
   Wierzbno,      
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
 • Dział Pomocy Doraźnej

  Węgrów, Mickiewicza 5 (mazowieckie / powiat Węgrów)
  Telefon: 25 792-49-56
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Węgrów, Mickiewicza 5      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Węgrów, Mickiewicza 5      Telefon: 25 792 49 56  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna
   Węgrów, Mickiewicza 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne lotnicze - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
 • Dział Pomocy Doraźnej

  Łochów, Aleja Pokoju 73 (mazowieckie / powiat Łochów miasto)
  Telefon: 25 67-51-109
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Łochów, Aleja Pokoju 73      Telefon: 25 675 11 09  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy
   Łochów, Aleja Pokoju 73     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy
    Łochów, Aleja Pokoju 73     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa