Szpital Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Kościuszki 201 (07-100 Węgrów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Węgrów
tel.: 25 792-20-41, 25 792 20 42

Jednostki - Szpital Powiatowy Samodzielny...

 • Szpital Powiatowy

  Węgrów, Kościuszki 201 (mazowieckie / powiat Węgrów)
  Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42
  Email: zozweg@se.onet.pl
  Witryna: www.spzoz.wegrow.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych (Oddział internistyczno - kardiologiczny)
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział pediatryczny
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział ginekologiczno-położniczy
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok operacyjny
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Izba przyjęć szpitala
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
  • Apteka zakładowa
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium)
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia prób wysiłkowych i holtera
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia EKG
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Oddział neonatologiczny
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (mammografia)
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Bank krwi
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Sterylizatornia
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Węgrów, Kościuszki 201      Telefon: 25 792-20-41, 25 792 20 42  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział anestezjologii i intensywnej terapii
   Węgrów, Kościuszki 201     
   Dział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział anestezjologii i intensywnej terapii
    Węgrów, Kościuszki 201     
    Dział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • Zakład opiekuńczo-leczniczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Węgrów, Kościuszki 201 (mazowieckie / powiat Węgrów)
  • Zakład opiekuńczo - leczniczy
   Węgrów, Kościuszki 201     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna