Lecznictwo Ambulatoryjne Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gdyńska 1/3 (05-200 Wołomin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wołomin miasto
tel.: 22 76 33 100

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne Szpital...

 • Przychodnia Specjalistyczna w Wołominie

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-31-78
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia endoskopowa
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Szkoła rodzenia
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chrurgii Stomatologicznej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia ortopedyczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gruźlicy I chorób płuc
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Szkoła rodzenia
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia laktacyjna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia laktacyjna
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Chrurgii Stomatologicznej
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia ortopedyczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Ortodontyczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia gruźlicy I chorób płuc
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia medycyny szkolnej
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia endokrynologiczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia logopedyczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia psychologiczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Opieka Doraźna (Ratownictwo Medyczne)

  Wołomin, Sasina 15 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-32-61
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne (Nocna pomoc lekarska dla dorosłych)
   Wołomin, Sasina 15     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium pediatryczne (Nocna pomoc lekarska dla dzieci)
   Wołomin, Sasina 15     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna
   Wołomin, Sasina 15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium chirurgiczne
   Wołomin, Sasina 15     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Wołomin, Sasina 15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium chirurgiczne
    Wołomin, Sasina 15     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Wołomin, Sasina 15     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Ogólny
    Wołomin, Sasina 15     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Wołomin, Sasina 15     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
    Wołomin, Sasina 15     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Powiatowa Poradnia Medycyny Szkolnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wołomin, Legionów 78 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-31-08
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (analityczna)
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hematologiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia hormonów
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Bank krwi
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia biochemiczna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia biochemiczna
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Bakteriologii

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-32-18
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Pracownia bakteriologiczna ogólna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia jelitowa
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia beztlenowców
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia płynów ustrojowych
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia pożywek
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii badań serologicznych
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-31-83
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (rentgenodiagnostyki)
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (mammografii)
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (ultrasonografii)
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia echokardiografii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
 • Zakład Rehabilitacji

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-32-63
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownia Protetyki Stomatologicznej Wołomin Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wołomin, Wileńska 29 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)