Lecznictwo Szpitalne Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Gdyńska 1/3 (05-200 Wołomin)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wołomin miasto
tel.: 22 76 33 100

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne Szpital...

 • Szpital Wołomin

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-31-00
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Oddział ginekologiczno - położniczy
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział okulistyczny
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział neurologiczny
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział pediatryczny
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział neonatologiczny
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział chorób wewnętrznych I
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Stacja dializ
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Apteka zakładowa
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Izba przyjęć
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok opercyjny
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Sterylizatornia
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pododdział udarowy przy oddziale neurologicznym
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział chorób wewnętrznych II
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
  • Oddział chorób wewnętrznych III
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Chirurgia jednego dnia w dddziale ginekologiczno-położniczym
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Chirurgia jednego dnia w oddziale chirurgicznym ogólnym
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Chirurgia jednego dnia w oddziale okulistycznym
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział rehabilitacji
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Chirurgia jednego dnia w dddziale ginekologiczno-położniczym
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Chirurgia jednego dnia w oddziale chirurgicznym ogólnym
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Chirurgia jednego dnia w oddziale okulistycznym
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Oddział rehabilitacji
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Wołomin, Gdyńska 1/3     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Zakład Patomorfologii

  Wołomin, Gdyńska 1/3 (mazowieckie / powiat Wołomin miasto)
  Telefon: 22 763-32-36
  Email: sekretariat@szpitalwolomin.pl
  • Pracownia patomorfologii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Pracownia cytologii
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Położnictwo i ginekologia
  • Prosektorium
   Wołomin, Gdyńska 1/3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia