LECZNICTWO SZPITALNE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Wolności 12 (11-700 Mrągowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Mrągowo
tel.: 89 741 94 00

Jednostki - LECZNICTWO SZPITALNE

 • Zespół Oddziałów Szpitalnych

  Mrągowo, Wolności 12 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  Telefon: 89 741 94 00, 89 741 94 54
  Email: sekretariat@szpital-mragowo.pl
  Witryna: www.szpital-mragowo.pl
  • oddział wewnętrzny
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 05  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo diabetologiczne
  • oddział dziecięcy
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 04  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 74  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • apteka szpitalna
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 52  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • izba przyjęć
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 54  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • blok operacyjny
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 08  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • szpitalny oddział ratunkowy
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 29  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • oddział położniczo - ginekologiczny z pododdziałem noworodkowym
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 29  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Szczepienia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • oddział chirurgiczny z p/oddz urazowo - ortopedycznym i łóżkami laryngologicznymi
   Mrągowo, Wolności 12      Telefon: 89 741 94 07  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • oddział położniczo-ginekologiczny
   Mrągowo, Wolności 12     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • oddział noworodkowy (neonatologiczny)
   Mrągowo, Wolności 12     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • oddział chirurgiczny z pododdziałem urazowo - ortopedycznym i pododdziałem urologicznym
   Mrągowo, Wolności 12     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • oddział laryngologiczny
   Mrągowo, Wolności 12     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • stacja dializ
   Mrągowo, Wolności 12     
   Stacja dializ
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • dział pomocy doraźnej.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • laboratorium analityczne.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • laboratorium bakteriologiczne.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • dział diagnostyki obrazowej.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • sekcja rehabilitacji.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet medycyny pracy.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Poradnia medycyny pracy
   • Szczepienia - Epidemiologia
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • sekcja analiz i statystyki medycznej.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • rejestr usług medycznych.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • apteka ogólnodostępna.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • centralna sterylizacja.
   Mrągowo, Wolności 12     
  • punkt pobrań.
   Mrągowo, Wolności 12     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • prosektorium
   Mrągowo, Wolności 12     
  • sekcja statystyki i rejestru usług medycznych
   Mrągowo, Wolności 12     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział położniczo-ginekologiczny
    Mrągowo, Wolności 12     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • oddział noworodkowy (neonatologiczny)
    Mrągowo, Wolności 12     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • oddział chirurgiczny z pododdziałem urazowo - ortopedycznym i pododdziałem urologicznym
    Mrągowo, Wolności 12     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • oddział laryngologiczny
    Mrągowo, Wolności 12     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • stacja dializ
    Mrągowo, Wolności 12     
    Stacja dializ
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • dział pomocy doraźnej.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • laboratorium analityczne.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • laboratorium bakteriologiczne.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • dział diagnostyki obrazowej.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • sekcja rehabilitacji.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • gabinet medycyny pracy.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Poradnia medycyny pracy
    • Szczepienia - Epidemiologia
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • sekcja analiz i statystyki medycznej.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • rejestr usług medycznych.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • apteka ogólnodostępna.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
   • centralna sterylizacja.
    Mrągowo, Wolności 12     
   • punkt pobrań.
    Mrągowo, Wolności 12     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • prosektorium
    Mrągowo, Wolności 12     
   • sekcja statystyki i rejestru usług medycznych
    Mrągowo, Wolności 12     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Laboratorium Analityczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mrągowo, Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  • pracownia analityki.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia hematologiczna.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia biochemii
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia białek specyficznych.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • punkt pobrań
   Mrągowo, Wolności 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Laboratorium Bakteriologiczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mrągowo, Wolności 3 (warmińsko-mazurskie / powiat Mrągowo)
  • pracownia bakteriologii ogólnej.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia odczynników i podłoży.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia cytologii.
   Mrągowo, Wolności 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna