Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna SPSK Nr 1 w Lublinie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Staszica 14 A (20-081 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 5323935

Jednostki - Przykliniczna Przychodnia...

 • Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna SPSK Nr 1 w Lublinie

  Lublin, Staszica 14 A (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Zakład Medycyny Rodzinnej
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowej
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Ginekologiczna z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Psychiatryczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Hematoonkologii
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Transplantacji Szpiku
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Okulistyczna Ogólna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Diagnostyczno-Lecznicza
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Neurologiczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgicznej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5323935  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologicznej z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5323935  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5323935  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Okulistycznej Ogólnej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5323935  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5323935  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Onkologicznej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5323935  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Dermatologicznej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 5349659  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Chirurgicznej Urazowej
   Lublin, Staszica 14 A      Telefon: 81 53 498 20  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Jaskry
   Lublin, Staszica 14 A     
  • Poradnia Genetyczna
   Lublin, Staszica 14 A     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Lublin, Staszica 14 A     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Jaskry
    Lublin, Staszica 14 A     
   • Poradnia Genetyczna
    Lublin, Staszica 14 A     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna