Mazowiecki Szpital Onkologiczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Kościelna 61 (05-135 Wieliszew)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wieliszew
tel.: 22 76 61 500

Jednostki - Mazowiecki Szpital Onkologiczny

 • Szpital

  Wieliszew, Kościelna 61 (mazowieckie / powiat Wieliszew)
  Telefon: 22 76 61 500
  Email: szpital@szpitalonkologiczny.pl
  Witryna: www.szpitalonkologiczny.pl
  • Pododdział chirurgii onkologicznej
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 517  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział ginekologii onkologicznej
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 517  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pododdział urologii
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 517  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Pooddział chirurgiczny ogólny
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 517  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział onkologiczny
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 540  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Pododdział radioterapii
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 540  
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 542  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalna izba przyjęć
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 521  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
  • Blok operacyjny
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 526  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
  • Zakład radioterapii
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 504  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia brachyterapii
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 504  
   Pracownia lub zakład brachyterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Zakład Fizyki Medycznej
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 531  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
   • Nadzór radiologiczny - Radioterapia onkologiczna
   • Nadzór radiologiczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 500  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 537  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia serologiczna z bankiem krwi
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 537  
   Pracownia serologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Hematologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Hematologia
  • Pracownia histopatologiczna
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 537  
   Pracownia histopatologii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Patomorfologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Techniki specjalne - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Patomorfologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Pracownia markerów nowotworowych
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 537  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Onkologia kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Centralna sterylizatornia
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 500  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Higiena szpitalna
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 500  
   Dział higieny i epidemiologii
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Epidemiologia
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Dział promocji zdrowia
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 500  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Apteka szpitalna
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 522  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład radioterapii
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 7661500  
   Pracownia lub zakład teleradioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Radioterapia onkologiczna
  • Pododdział chirurgii klatki piersiowej
   Wieliszew, Kościelna 61      Telefon: 22 76 61 517  
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia klatki piersiowej