Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Modlińska 1 (05-135 Wieliszew)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wieliszew
tel.: 22 782 20 32

Jednostki - Samodzielny Zespół Publicznych...

 • Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie

  Wieliszew, Modlińska 1 (mazowieckie / powiat Wieliszew)
  Telefon: 22 782 20 32
  Email: szpzoz_wieliszew@pro.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Wieliszew, Modlińska 1      Telefon: 22 782 20 32  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Wieliszew, Modlińska 1      Telefon: 22 78 22 455  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Wieliszew, Modlińska 1      Telefon: 22 78 22455  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wieliszew, Modlińska 1      Telefon: 22 782 20 32  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wieliszew, Modlińska 1      Telefon: 22 76 53 388  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Skrzeszewie

  Skrzeszew, Nowodworska 57 (mazowieckie / powiat Wieliszew)
  Telefon: 22 782 30 26
  Email: szpzoz_wieliszew@pro.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Skrzeszew, Nowodworska 57      Telefon: 22 7823 026  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Skrzeszew, Nowodworska 57      Telefon: 22 78 23 026  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Skrzeszew, Nowodworska 57      Telefon: 22 78 23 026  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Skrzeszew, Nowodworska 57      Telefon: 22 78 23 026  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Skrzeszew, Nowodworska 57      Telefon: 22 78 23 026  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Janówku

  Janówek, Dworcowa 1 (mazowieckie / powiat Wieliszew)
  Telefon: 22 775 52 25
  Email: szpzoz_wieliszew@pro.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Janówek, Dworcowa 1      Telefon: 22 77 55 225  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Janówek, Dworcowa 1      Telefon: 22 77 55 225  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Janówek, Dworcowa 1      Telefon: 22 77 55 225  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Janówek, Dworcowa 1      Telefon: 22 77 55 225  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna