MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. 3 Maja 17 (11-600 Węgorzewo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Węgorzewo miasto
tel.: 87 427 32 52

Jednostki - MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL...

 • Szpital Powiatowy w Węgorzewie - świadczenia szpitalne

  Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo miasto)
  • oddział rehabilitacji
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17      Telefon: 87 427 32 52  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17      Telefon: 87 427 32 52  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział wewnętrzny
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17      Telefon: 87 427 32 52  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • izba przyjęć
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17      Telefon: 87 427 32 52  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • dział farmacji
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17      Telefon: 87 427 32 52  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Inne
  • oddział paliatywny
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • pogotowie ratunkowe
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia reumatologiczna,
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia rehabilitacyjna,
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia neurologiczna,
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych /detoksykacji/
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • oddział rehabilitacji jednego dnia
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia reumatologiczna
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia do wykonywania badań na "cito"
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ
   Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział paliatywny
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • pogotowie ratunkowe
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • poradnia chorób wewnętrznych
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • poradnia reumatologiczna,
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • poradnia rehabilitacyjna,
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia neurologiczna,
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych /detoksykacji/
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • oddział rehabilitacji jednego dnia
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia reumatologiczna
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • pracownia do wykonywania badań na "cito"
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ
    Węgorzewo, ul. 3 Maja 17     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna