Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 21 placówek medycznych)

Węgorzewo, Józefa Bema 7 (Węgorzewo miasto)
Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 2568
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia stomatologiczna, Izba chorych, Punkt szczepień, Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
więcej informacji
Węgorzewo, Gen. Józefa Bema 24 (Węgorzewo miasto)
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA SPSP ZOZ W WĘGORZEWIE
Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
więcej informacji
Węgorzewo, Guja 8 (Węgorzewo obszar wiejski)
Mazurskie Centrum Rehabilitacji ,,VIVAMUS" Paweł Szymański NZOZ
Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (Węgorzewo miasto)
MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Pracownia USG, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia endoskopii, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Zespół transportu sanitarnego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (Węgorzewo miasto)
MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚWIADCZENIA SZPITALNE
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział rehabilitacyjny, Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych...
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17b (Węgorzewo miasto)
Niepubliczne Laboratorium Analiz Medycznych
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JOANNA LESZKOWICZ PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
Poradnia otorynolaryngologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Węgorzewo, Żeglarska 10 (Węgorzewo miasto)
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Węgorzewo, Chrobrego 4 (Węgorzewo miasto)
NZOZ "SOWMED" A. Kalafarski, E. Sowa Zakład Rehabilitacji
Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
NZOZ "ZDROWE DZIECKO"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
więcej informacji
Węgorzewo, 3-go Maja 17 (Węgorzewo miasto)
Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich Dariusz Jacek Paluch
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Węgorzewo, Gen. Józefa Bema 24 (Węgorzewo miasto)
OPIEKA POZASZPITALNA SPSPZOZ W WĘGORZEWIE
Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
więcej informacji
Węgorzewo, Różewiec 1 (Węgorzewo obszar wiejski)
Ośrodek Leczenia Uzależnień
Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi
więcej informacji
Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 (Węgorzewo miasto)
Poradnia Neurologiczna
Poradnia neurologiczna, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17B (Węgorzewo miasto)
Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Węgorzewie
Dział higieny i epidemiologii, Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia, Dział żywności, żywienia, przedmiotów użytku
więcej informacji
Węgorzewo, Guja 8 (Węgorzewo obszar wiejski)
Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień NZOZ "GAJA"
Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu, Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
więcej informacji
Węgorzewo, 3-go Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
PRZYCHODNIA "AMICUS" LEKARZE DOMINIAK,KOWALCZYK,KRUPA,MAZUREK, SPÓŁKA PARTNERSKA
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Punkt szczepień
więcej informacji
Węgorzewo, 3-go Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji
Poradnia medycyny sportowej, Poradnia promocji zdrowia psychicznego
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17 B (Węgorzewo miasto)
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ERUDITUS"
Poradnia dermatologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Węgorzewo, 3 Maja 17B (Węgorzewo miasto)
STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WĘGORZEWIE
Dział nadzoru sanitarnego, Dział oświaty i promocji zdrowia
więcej informacji