Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o - Przychodnia Przy Belmie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Łochowska 69 (85-395 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 58 36 256

Jednostki - Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o -...

 • Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Bydgoszcz, Łochowska 69 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 58 36 256
  Email: przychodnia@przybelmie.pl
  Witryna: www.przybelmie.pl
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Internistyczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia POZ
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia POZ dla Dzieci
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopii
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Urologiczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Prowadząca Leczenie Pacjentów Żywionych Dojelitowo w Warunkach Domowych dla Dorosłych
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Prowadząca Leczenie Pacjentów Żywionych Dojelitowo w Warunkach Domowych dla Dzieci
   Bydgoszcz, Łochowska 69      Telefon: 52 58 36 256  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Ośrodek Wentylacji Domowej
   Bydgoszcz, Łochowska 69     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Ośrodek Wentylacji Domowej dla Dzieci
   Bydgoszcz, Łochowska 69     
   Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ośrodek Wentylacji Domowej
    Bydgoszcz, Łochowska 69     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Ośrodek Wentylacji Domowej dla Dzieci
    Bydgoszcz, Łochowska 69     
    Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
    • Leczenie w domu pacjenta - Anestezjologia i intensywna terapia