"Medyk"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Elizy Orzeszkowej 55 (25-435 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 362 60 47

Jednostki - "Medyk"

 • Przychodnia "Słoneczne Wzgórze"

  Kielce, Elizy Orzeszkowej 55 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 362 60 47
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55      Telefon: 41 362 60 47  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55      Telefon: 41 362 60 47  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55      Telefon: 41 362 60 47  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55      Telefon: 41 362 60 47  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55      Telefon: 41 362 60 47  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Angiologia
  • Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny
   Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Reumatologiczna
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Lekarza POZ
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Angiografia - Angiologia
   • Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny
    Kielce, Elizy Orzeszkowej 55     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
 • Przychodnia "Świętokrzyska"

  Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 331 59 21
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87      Telefon: 41 331 59 21  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87      Telefon: 41 331 59 21  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87      Telefon: 41 331 59 21  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny
   Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Logopedyczna
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Poradnia logopedyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Gabinet Zabiegowo - Diagnostyczny
    Kielce, Jana Nowaka Jeziorańskiego 87     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia