"Miejskie Centrum Lekarskie" Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejskie Centrum Lekarskie w Tucholi

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Świecka 27 (89-500 Tuchola)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Tuchola miasto
tel.: 052 336-57-61

Jednostki - "Miejskie Centrum Lekarskie" Spółka...

 • Miejskie Centrum Lekarskie

  Tuchola, Świecka 27 (kujawsko-pomorskie / powiat Tuchola miasto)
  Telefon: 052 336-57-61
  Email: mcl@tuchola.pl
  • Poradnia Dziecięca
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Zaburzeniami Zachowania - Poradnia Psychologiczna
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet Medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 1
   Tuchola, Świecka 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medyczny przy Szkole Podstawowej Nr 3
   Tuchola, Świecka 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medyczny przy Gimnazjum Nr 1
   Tuchola, Świecka 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medyczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
   Tuchola, Świecka 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medyczny przy Zespole Szkół Leśnych
   Tuchola, Świecka 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medyczny przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych
   Tuchola, Świecka 27     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Ogólnej
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Poradni Dziecięcej
   Tuchola, Świecka 27      Telefon: 052 336-57-61  
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna
   Tuchola, Świecka 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tuchola, Świecka 27     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tuchola, Świecka 27     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ogólna
    Tuchola, Świecka 27     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Reumatologiczna
    Tuchola, Świecka 27     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Tuchola, Świecka 27     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia