Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Nowodworskiego 14-18 (89-500 Tuchola)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Tuchola miasto
tel.: 523360503

Jednostki - Szpital Powiatowy

 • Szpital Powiatowy

  Tuchola, Nowodworskiego 14-18 (kujawsko-pomorskie / powiat Tuchola miasto)
  Telefon: 523360503
  Email: szpital@tuchola.pl
  Witryna: www.szpitaltuchola.pl
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360526  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo rodzinne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360538  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Pediatryczny
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360546  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360523  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Blok Operacyjny
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360521  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Apteka Szpitalna/Szpitalny Dział Farmacji
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360513  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360555  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360595  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
  • Pracownie RTG
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360552  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Neonatologiczny
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360533  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360515  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Kardiologiczny z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360577  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Angiografia - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Sala Porodowa
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360526  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
  • Szkoła Rodzenia
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18      Telefon: 523360526  
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Leczenia Przewlekłego
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
  • Prosektura
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Fizykoterapia i Rehabilitacja
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Sterylizacja i Komora Dezynfekcyjna
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
  • Ambulatorium Pomocy Doraźnej
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
  • Dział (pracownia) Fizykoterapii
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) Kinezyterapii
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Patologii ciąży
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Leczenia Przewlekłego
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Neurologia
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Rehabilitacja medyczna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
    • Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   • Prosektura
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   • Podstawowa Opieka Zdrowotna
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
    • Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Neurologiczna
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Fizykoterapia i Rehabilitacja
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Sterylizacja i Komora Dezynfekcyjna
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   • Ambulatorium Pomocy Doraźnej
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
   • Dział (pracownia) Fizykoterapii
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) Kinezyterapii
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Patologii ciąży
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Tuchola, Nowodworskiego 14-18     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
    • Badania laboratoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu