Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jagiełły 2 (59-330 Ścinawa)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Ścinawa miasto
tel.: 076 841-26-41

Jednostki - Miejsko-Gminny Zespół Zakładów...

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tymowej

  Ścinawa, Tymowa 36 (dolnośląskie / powiat Ścinawa obszar wiejski)
  Telefon: 076 8412645
  • Poradnia ogólna
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Punkt szczepień
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Pracownia kinezyterapii /Gabinet odnowy biologicznej
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Ścinawa, Tymowa 36     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Przychodnia Rejonowa w Ścinawie

  Ścinawa, Jagiełły 2 (dolnośląskie / powiat Ścinawa miasto)
  Telefon: 076 841-26-41
  Email: poz_scinawa@op.pl
  Witryna: www.przychodnia.scinawa.pl
  • Poradnia ogólna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Punkt pobrań materiału do celów diagnostycznych
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Rehabilitacja ambulatoryjna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno - połoznicza
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia ultrasonograficzna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
  • Sala opatrunkowo - zabiegowa
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia onkologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt zaopatrzenia medycznego w środki ortopedyczne i pomocnicze
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Ścinawa, Jagiełły 2     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Ścinawa, Jagiełły 2      Telefon: 076 841-26-41  
  • Gipsownia
   Ścinawa, Jagiełły 2      Telefon: 076 841-26-41  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   Ścinawa, Jagiełły 2      Telefon: 076 841-26-41  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu